Visserijwet en regels

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK VISPAS

De houder van de Vispas dient zich te houden aan de hiernagenoemde voorwaarden en wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet.  lees meer.....

Wetten en regels

Wettelijke regels voor visserij in binnenwateren. De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hier beschreven. lees meer...