Algemene ledenvergadering 19 april a.s.

terug naar overzicht

Vrijdag, 30 maart 2018

Op donderdag 19 april a.s., aanvang 20.00 uur, staat onze jaarlijkse ledenvergadering weer op de agenda, met als locatie het inmiddels vertrouwde Us Haven aan de Lijnbaan. Wij zijn als bestuur heel benieuwd naar de mening van onze leden over allerlei zaken m.b.t. de hengelsport.
Via onderstaande links kunt u de notulen van de ALV 2017 en het Jaarverslag 2017 alvast doorlezen.