Vissen in de "KOLK" verboden...

terug naar overzicht

Zondag, 15 mei 2016

Bij de controle via de Visplanner (vervanger van de Landelijke Lijst van Viswateren) kwam de heer K. Wijnja tot de ontdekking dat de Teroelsterkolk niet was ingebracht. Sportvisserij Nederland verwees hem door naar Sportvisserij Fryslan welke hem bevestigde wat hij had geconstateerd: VISSEN IN DE KOLK IS NIET TOEGESTAAN! Wij hebben vervolgens op zijn verzoek contact opgenomen met  Germ Zeephat, medewerker van Sportvisserij Fryslan, welke bevestigde dat op dit moment de visrechten voor de kolk niet zijn afgegeven en met de toezegging dat hij bij het Wetterskip gaat informeren wat hiervoor de eventuele redenen zijn. Zodra wij meer informatie hebben laten wij het u weten. Maar voor dit moment bent u gewaarschuwd!