Algemene ledenvergadering 6 april a.s.

terug naar overzicht

Maandag, 20 maart 2017

Op donderdag 6 april a.s., aanvang 20.00 uur, staat onze jaarlijkse ledenvergadering weer op de agenda, met als locatie het inmiddels vertrouwde Us Haven aan de Lijnbaan. Wij zijn als bestuur heel benieuwd naar de mening van onze leden over allerlei zaken m.b.t. de hengelsport.
Via onderstaande links kunt u de notulen van de ALV 2016 en het jaarverslag 2016 alvast doorlezen.